Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Phó giáo sư MIAKI Hiroichi

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Chăm sóc sức khỏe
Trường cao học Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
Phân loại Department of Physical Therapy,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Sợi cơ bắt chéo qua cơ rộng ở phía trong, đầu gối, sức mạnh cơ bắp

Về hoạt động có tính chọn lựa của sợi cơ bắt chéo qua cơ rộng ở phía trong

Ảnh hưởng của sự khác biệt về góc độ của đầu gối và khớp chân đến độ bền của cơ tam đầu

Trở về đầu trang