Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/07/11

Phó giáo sư SUGAWARA, Hirofumi

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Văn hóa Ngôn ngữ Lịch sử
Trường cao học Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Phân loại Course of Field Study of Cultures,School of Humanities, College of Human and Social Sciences
School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn

Trở về đầu trang