Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2018/03/06

Phó giáo sư OKUDA, Hiroaki

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Y
Trường cao học Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Neuroscience, Graduate School of Medical Science
Phân loại School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn

Trở về đầu trang