Chuyển tới nội dung chính

(Công bố ngày 8 tháng 11 năm 2011)

[Thông tin nghiên cứu sinh trường đại học Kanazawa] là trang công bố rộng rãi với xã hội về các hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh trực thuộc trường đại học.
Có thể tìm kiếm được các trang về nghiên cứu sinh bằng các từ khóa tìm kiếm (Tên, lĩnh vực chuyên môn, đề tài nghiên cứu, v.v..)

<Liên kết đại học quốc lập khu vực Horukiku>

Trường đại học Kanazawa, đại học Toyama, đại học Fukui, viện Khoa học và Kỹ thuật công nghệ cao đã thành lập Hiệp hội các trường Đại học quốc gia ở khu vực Hokuriku, và cùng cộng tác làm việc, trong khi vẫn duy trì tính khác biệt của từng trường đại học, góp phần vào việc thúc đẩy giáo dục đại học và nghiên cứu học tập tại Nhật Bản.

Tìm kiếm bằng từ khóa

Từ khóa Tìm kiếm VÀ Tìm kiếm HOẶC
Đối tượng tìm kiếm: Họ tên Lĩnh vực chuyên môn Từ khóa Tên đề tài nghiên cứu Tất cả

Về việc tìm kiếm bằng từ khóa

  • Trường hợp nhập nhiều từ khóa để tìm kiếm, xin vui lòng nhập khoảng trắng vào giữa những từ khóa.
    Tìm kiếm VÀ:Tìm kiếm toàn bộ các từ khóa được nhập
    Tìm kiếm HOẶC:Tìm kiếm với bất kỳ từ khóa nào được nhập
  • Nếu có chỉ định đối tượng tìm kiếm, thì sẽ thực hiện tìm kiếm bằng từ khóa trong nội dung đã được chỉ định.

Bảng danh sách phân loại theo lĩnh vực trực thuộc

Bảng danh mục các lĩnh vực giáo dục

Trở về đầu trang