ข้ามไปที่เนื้อหา
  • หน้าแรก
  • ตารางแสดงโดยแบ่งตามสาขาการศึกษา

Array

เอกวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ค้นพบ29 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

<<หน้าแรก   1   2   3  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
1 ชินอิจิ อิงาราชิ สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา ศาสตราจารย์ โครงสร้างเชิงจุลทัศน์, การวิเคราะห์รูปถ่าย, การสังเกตุผ่านกล้องจุลทัศน์
2 โทชิคาซึ อิเคโมโตะ สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา วิทยากร/อาจารย์ การป้องกันอุบัติภัย, อุบัติภัยทางหิมะ, การทับถมของหิน
3 เรียวโกะ อิเคโมโตะ สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา ศาสตราจารย์ ระบบท่อน้ำเสีย, กระบวนการบำบัดน้ำเสีย,กระบวนการทางชีวภาพ, สิ่งแวดล้อมของน้ำของน้ำ, การรวมกลุ่มของจุลินทรีย์, รีดักชันของเกลือซัลเฟต
4 ชินยะ อุเมดะ สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา ศาสตราจารย์
5 มาซาชิ โอฮาชิ สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา รองศาสตราจารย์ ความดันสูง, สนามแม่เหล็กพลังสูง, ควอนตัมคริติคัลปรากฏการณ์
6 โทโมกิ โอโกชิ สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน อาจารย์พิเศษ วิชาเคมีซูปราโมเลกุลาร์, วัสดุผสมแม็คโครโมเลกุล, การสังเคราะห์แม็คโครโมเลกุล
7 โยชิโมริ คุโบ สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา รองศาสตราจารย์ วัสดุโยธา, วิศวกรรมคอนกรีต, วิศวกรรมการบริหารแบบยั่งยืน
8 ชุนอิจิ โคบายาชิ สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา รองศาสตราจารย์ วิศวะกรรมศาสตร์ด้านธรณีวิทยา, กลศาสตร์เชิงประยุกต์
9 ทาเคฮิสะ ไซโต้ สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา ศาสตราจารย์
10 TAKAYAMA, Yuki สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา รองศาสตราจารย์

<<หน้าแรก   1   2   3  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>

กลับสู่ด้านบน