ข้ามไปที่เนื้อหา

Array

ศูนย์วิจัยนโยบายรัฐระดับภูมิภาค สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค้นพบ2 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
1 KIKUCHI, Naoki ศูนย์วิจัยนโยบายรัฐระดับภูมิภาค สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์
2 SASAKI, Masayuki ศูนย์วิจัยนโยบายรัฐระดับภูมิภาค สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ

กลับสู่ด้านบน