ข้ามไปที่เนื้อหา

Array

ค้นพบ7 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
1 UESUGI, Akinori รองศาสตราจารย์พิเศษ
2 ODAKA, Takahiro รองศาสตราจารย์พิเศษ
3 KAMIYA, Yoshimi ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 GAKUHARI, Takashi ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 KUBOTA, Shinji ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
6 NAKAMURA, Seiichi ศาสตราจารย์
7 สุมิโอะ ฟูจิอิ อาจารย์พิเศษ เอเซียตะวันตก, วิชาโบราณคดี, การเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์

กลับสู่ด้านบน