ข้ามไปที่เนื้อหา

Array

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในสังกัด สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค้นพบ7 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
1 UESUGI, Akinori ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในสังกัด สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
2 ODAKA, Takahiro ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในสังกัด สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
3 KAMIYA, Yoshimi ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในสังกัด สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 GAKUHARI, Takashi ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในสังกัด สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 KUBOTA, Shinji ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในสังกัด สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
6 NAKAMURA, Seiichi ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในสังกัด สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์
7 สุมิโอะ ฟูจิอิ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในสังกัด สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ เอเซียตะวันตก, วิชาโบราณคดี, การเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์

กลับสู่ด้านบน