ข้ามไปที่เนื้อหา

Array

oi (กลุ่มที่ต้องการค้นหา:ชื่อ-นามสกุล)

ค้นพบ23 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

<<หน้าแรก   1   2   3  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
1 โซอิจิโร่ อาเบะ สาขาวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดี สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์ สมัยกิชินนำโบคุ (Wei,Jin,Northern and Southern)
2 โคอิจิ อิอิยาม่า สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ ศาสตราจารย์ การติดต่อสื่อสารเชิงแสง, การวัดเชิงแสง, ไฟเบอร์เชิงแสง, อ๊อพติคัลเวฟไกด์, เครื่องตรวจวัดแสง, อิเล็กโทรนิกส์คลื่นความถี่สูง
3 INOMATA, Yayoi ศูนย์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์
4 โซอิจิโร่ อุสุอิ โรงพยาบาลในสังกัด วิทยากร/อาจารย์ วิชาโรคภายในที่เกี่ยวกับหัวใจ, หัวใจล้มเหลว, รีโมเด็ลลิงค์หัวใจ,
5 URIU, Koichiro สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 OOI, Kazuhiro โรงพยาบาลในสังกัด วิทยากร/อาจารย์
7 มานาบุ โออิ ศูนย์การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจเด็ก อาจารย์พิเศษ ทฤษฎีการใช้ภาษา, การสนทนา, ความผิดปกติทางการสื่อสาร
8 OISHI, Masahiro โรงพยาบาลในสังกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
9 OGAI, Aoi สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์
10 KAWAI, Koichi สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์

<<หน้าแรก   1   2   3  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>

กลับสู่ด้านบน