ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

ศาสตราจารย์ มาซาฮิโระ โฮโซ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Phamaceutical Science
Division of Neuroscience, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Physical Therapy,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ระบบอวัยวะการออกกำลังกาย, องค์ประกอบข้อต่อ, การหดตัวของกล้ามเนื้อ

การพิจารณาเชิงพยาธิวิทยาด้านระบบอวัยวะการออกกำลังกาย

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสมดุลร่างกายและสังคม และวัฒนธรรม

พยาธิวิทยาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

กลับสู่ด้านบน