ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/03/15

ศาสตราจารย์ เรียวโกะ ทาคาฮาชิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Regional Development Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Course in Welfare Management, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การรักษาทางการแพทย์, คุ้มครองสิทธิ, เพศ

การวิจัยมุมมองทางสังคมที่เกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์

กลับสู่ด้านบน