ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

รองศาสตราจารย์ ทาคาโกะ อิชิคาว่า

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

อิสรภาพในการเรียน การชดเชยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลที่เที่ยงธรรม

กลับสู่ด้านบน