ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/08/13

ศาสตราจารย์ ชินอิจิ มิอุระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ ทฤษฎีคุณสมบัติทางกายภาพของของเหลว, วิธีการพาทอินติเกรชัน, โมเลกุลาร์ซิมูเลชัน

กระบวนการของโมเลกุลภายใน Superfluids bed material

การพัฒนาวิธีการซิมูเลชันควอนตัม

กลับสู่ด้านบน