ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/04/12

รองศาสตราจารย์ ริวอิจิ ฟูจิโมโต้

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาฟิสิกส์ที่ว่าด้วยอวกาศ, ดาราศาสตร์เชิงเอ็กซ์เรย์, เอ็กซ์เรย์สเป็คโตรสโคปี, เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิต่ำ

การพัฒนาอุปกรณ์สเป็คโตรสโคปี SXS เอ็กซ์เรย์อ่อนที่มีความละเอียดสูง และมี Astro-H ดาวเทียมติดตั้งภายใน

Astro-H衛星搭載精密軟X線分光装置SXSの開発

การพัฒนาค้นคว้าวิจัยเอ็กซ์เรย์ไมโครคาลอริมีเตอร์แบบซูเปอร์คอนดัคเตอร์แบบโยกย้ายไปทางปลาย

超伝導遷移端型X線マイクロカロリメータの研究開発

การค้นคว้าวิจัยในเชิงการตรวจวัดห้วงอวกาศวัตถุด้วยเอ็กซ์เรย์โดยการใช้ดาวเทียมซูซากุ

すざく衛星を用いたX線天体の観測的研究

กลับสู่ด้านบน