ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/09/28

ศาสตราจารย์ โนโซมิ ฟูคาซาว่า

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดี สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of International Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Japanese Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบนานาวัฒนธรรม, การศึกษาภาษาญี่ปุ่นแบบแอ็ดวานซ์

การให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในเฉพาะทาง

การสอนภาษาญี่ปุ่นในสังคมที่นานาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน

กลับสู่ด้านบน