ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/03/31

รองศาสตราจารย์ อาคิโกะ อาซาอิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การแต่งเพลง และดนตรีในยุคปัจจุบัน การนำวงดนตรี

การค้นหาเสียงเพลงร่วมสมัยโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

องค์ประกอบของการบรรเลงเพลงที่มีการแสดงออกแบบร่วมสมัย

องค์ประกอบของศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่มีการใช้ร่างกายแสดงออก

กลับสู่ด้านบน