ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/04/03

รองศาสตราจารย์ เคียวสุเกะ โอคาวาระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
บันฑิตวิทยาลัย Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Aquatic Biology and Environmental Science, School of Biological Science and Technology, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ แมลงสังคม, อันตรกิริยาระหว่างชนิด, พฤติกรรม, มด, นก

การค้นหาลักษณะเฉพาะของกลไกการขยายพันธ์ของการโคลนนิงค์ในมด

ความสัมพันธ์ระหว่างมด กับ ผลและเมล็ดของผลไม้

การศึกษาทางนิเวศวิทยาของวงจรชีวิตสัตว์ประเภทนกโดยเน้นที่นกประเภทนกเป็ดน้ำ

กลับสู่ด้านบน