ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/11/27

รองศาสตราจารย์ ยูจิ คุวามูระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Electrical and Electronic Engineering, School of Electrical, Information and Communication Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ อ๊อพโตอิเล็กโทรนิกส์ และควอนตัมอิเล็กโทรนิกส์

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เชิงแสงกึ่งตัวนำ

การพัฒนาธาตุแสงและคลื่นแม่เหล็กโดยประยุกต์ใช้อิเล็คโทรนิกส์บีม

กลับสู่ด้านบน