ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/03/26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุคิฮิโระ โซกะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Physics, School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ

การค้นคว้าวิจัยขั้นพื้นฐานเชิงพลาสมาวิทยาศาสตร์ของ backward-wave oscillator ที่เป็น terahertz คงที่

กลับสู่ด้านบน