ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/03/23

ศาสตราจารย์ ฮิโรชิ โอคาดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา The Course of Public Law and Policy Studies, School of Law, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ รัฐศาสตร์เชิงปริมาณ

การค้นคว้าวิจัยที่ว่าด้วยเลือกตั้งในประเทศญี่ปุ่น

กลับสู่ด้านบน