ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/02/18

รองศาสตราจารย์ ฮิโรโกะ โอชิมะ

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิจัยเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็ง
บันฑิตวิทยาลัย Graduate School of Phamacy
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ ทฤษฎีในระดับโมเลกุลที่เกี่ยวกับสาเหตุและลำดับการเกิดของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร, การพัฒนาและการวิเคราะห์โมเด็ลหนูทดลองชนิดใหม่

ผลของการกระตุ้นอาการอักเสบในการเกิดเนื้องอกบริเวณระบบท่อย่อยอาหาร

消化管腫瘍発生における炎症刺激の作用

การผลิตและการวิเคราะห์โมเดลหนูทดลองเรื่องมะเร็งกระเพาะอาหารจากจุดที่มีอาการอักเสบ

炎症起点による胃がんモデルマウスの作製と解析

กลับสู่ด้านบน