ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/05/30

ศาสตราจารย์ โทชินาริ มินาโมโตะ


องค์กรที่สังกัด สถาบันวิจัยเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็ง
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Medical Science, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ อวัยวะในการย่อยอาหารมะเร็ง, โมเลกุลเนื้องอกวิทยา, เนื้องอกศัลยศาสตร์

การทำให้เป็นทรัพยากรเนื้อเยื่อมะเร็งที่ระบบย่อยอาหารของคน

เนื้องอกศัลยศาสตร์ของมะเร็งอวัยวะย่อยอาหาร

โมเลกุลเนื้องอกวิทยาของมะเร็งอวัยวะย่อยอาหาร

กลับสู่ด้านบน