ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/11/29

รองศาสตราจารย์ มาซาฮารุ โทโคโระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาที่ว่าด้วยพาราสิต, แพทย์ศาสตร์แถบร้อน

การพัฒนายาชนิดใหม่ต่อ cryptosporidium ซึ่งเป็นparasitic protozoa ที่เป็นแหล่งกำหนดโรค

การวิเคราะห์หลากหลายแบบของพาราสิตในลำใส้โดยแบ่งแยกตามโมเลกุล

การสำรวจเชิงโรคระบาดวิทยาของโรคภัยโดยพาราสิตในบริเวณที่มีการระบาด

กลับสู่ด้านบน