ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/26

ศาสตราจารย์ ทัตซึกิ โอดะ
องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักการโมเลกุลาร์ไดนามิกส์ที่หนึ่ง, นอนโคลิเนียที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก, อิทธิพลรัชบา, แม็กเนติกอะนิโซโทรปี, คาร์บอนนาโนทูบ, อันตรกิริยาต่อกันระหว่างสปินออร์บิทัล

การค้นคว้าวิจัยในเชิง หลักการที่ 1 ที่เกี่ยวกับลักษณะทางอิเล็คโทรนิกส์สารออกไซด์และสารซัลไฟด์แบบสปิเนล

การค้นคว้าวิจัยหลักการที่ 1 ของวิธีการโมเลกุลาร์ไดนามิกส์ในวัสดุที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก

การค้นคว้าวิจัยคาร์บอนคลัสเตอร์ด้วยวิธีการโมเลกุลาร์ไดนามิกส์

กลับสู่ด้านบน