ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/04/13

ศาสตราจารย์ ซาโตชิ ทาคาโนบุ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ อเดร์ที่มีจำกัด, เวลาเฉพาะที่

จาก "ความเป็นไปได้ที่จำนวนเต็ม 2 ตัวจะกลายเป็นโคพรายม์" ไปสู่ "ทฤษฎีบทศูนย์กลางความจำกัด"

เวลา ณ ที่นั้นๆของการเคลื่อนที่ Brown เชิงนานามิติในการวิเคราะห์ Malliavin

กลับสู่ด้านบน