ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/06/10

ศาสตราจารย์ เคียวโกะ โอจิม่า

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ แหล่งกำเนิดทรัพยากรในการดำรงค์ชีวิต, การศึกษาวิชาว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบ้าน

การให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในการศึกษาวิชาคหกรรมศาสตร์

กลับสู่ด้านบน