ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/08/30

ศาสตราจารย์ ฮิเดกิ อิวาตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Course in Tourism and Cultural Development, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ สถานศึกษาการศึกษาด้านสุขภาพ,

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับอบรมครูสอนในการสอนเกี่ยวกับสุขภาพ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับ role-playing ในการศึกษาสุขภาพในโรงเรียน

กลับสู่ด้านบน