ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/06/10

ศาสตราจารย์ ฮิคารุ ซามุตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Public Policy and Management, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Regional Planning Course, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน