ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/06/22

ศาสตราจารย์ ฮิโรยูกิ ทซึจิยะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Graduate School of Phamacy
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ บริเวณกระดูกอ่อนเนื้องอก, การยืดกระดูก, การแก้ไขเปลี่ยนรูปทรง, เอ็กซ์เทอนัลฟิกเซชัน

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการรักษาเนื้องอกบริเวณกระดูกอ่อน

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการยืดกระดูก

การค้นหาลักษณะเฉพาะของกลไกเคลื่อนตำแหน่งของปอดและการพัฒนาวิธีการรักษา

กลับสู่ด้านบน