ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/05/07

ศาสตราจารย์ โชอิจิโร่ นาคายาม่า

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Environmental Engineering Design, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Environmental and Urban Engineering, School of Geosciences and Civil Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ ระบบจราจร, เครือข่าย, เศรษฐกิจเมือง, ฟิสิกส์เชิงเศรษฐกิจ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับความสมดุลของเครือข่ายการจราจรตามความเป็นไปได้

การวิเคราะห์ระบบการจราจรในเชิงพลศาสตร์ที่นำเอาขั้นตอนการรับรู้ของคนขับมาพิจารณา

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบการจราจร

กลับสู่ด้านบน