ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/10/25

ศาสตราจารย์ โยชิยะ คาซาฮาระ

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Information and Communication Engineering, School of Electrical, Information and Communication Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ กระบวนการสัญญาณฉลาด, ปัญหาในทางกลับกัน, วิทยาศาสตร์คลื่นวิทยุ, ฐานข้อมูล, กระบวนการข้อมูลทางปัญญา, การเคลื่อนไหวแบบคลื่นพลาสมา

รีโมทเซนซิงค์ของสิ่งแวดล้อมอวกาศโดยใช้คลื่นวิทยุ

การค้นคว้าวิจัยวิธีจัดการข้อมูลขั้นสูงของฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่

การค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีจัดการกึ่งทันต่อเวลาของข้อมูลที่ป้อนเข้าไปอย่างรวจเร็วจากอุปกรณ์เซนเซอร์

กลับสู่ด้านบน