ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/04/16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฮาจิเมะ โอนิชิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Energy and Mechanical Systems Engineering, School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ เครื่องถ่ายเทความร้อน, การระเหย, การทำให้เข้มข้น

การพัฒนาการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับเครื่องถ่ายเทความร้อนประสิทธิภาพสูง

การเร่งการระเหยและการถ่ายเทความร้อนขณะเดือดด้วยผิวการถ่ายเทความร้อนประสิทธิภาพสูง

โดยการเร่งการถ่ายเทความร้อนของการทำให้เข้มข้นด้วยการท่วมแผ่นฟิล์มเหลว

กลับสู่ด้านบน