ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/04/01

ศาสตราจารย์ อัตซึชิ มิโซคามิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Graduate School of Phamacy
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ปัจจัยการขยายพันธ์, แอนโดรเจนรีเซ็พเตอร์

มะเร็งต่อมลูกหมาก

แอนโดรเจนรีเซ็พเตอร์

การลุกลามเข้ากระดูก

กลับสู่ด้านบน