ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/04/01

อาจารย์พิเศษ สุมิโอะ ฟูจิอิ

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ เอเซียตะวันตก, วิชาโบราณคดี, การเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์

จุดกำเนิดและการดำเนินต่อเป็นลำดับของเกษตรกรรมและปสุสัตว์,จุดกำเนิดวัฒนธรรมการเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์

กลับสู่ด้านบน