ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/03/31

ศาสตราจารย์ ยูโกะ โฮริตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดี สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ การเขียนเรียงความ, ทฤษฎีความหมาย, การรับรู้หลักไวยกรณ์

การค้นคว้าวิจัยในเชิงการรับรู้ที่เกี่ยวกับการเขียนเรียงความหลากหลายรูปแบบในภาษาอังกฤษ

การค้นคว้าวิจัยในเชิงความหมายระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษ

กลับสู่ด้านบน