ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/07/29

ศาสตราจารย์ โคจิ อิริเอะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดี สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ ภาษาไอซ์แลนด์, ภาษาฟาโรอีส

หลักไวยกรณ์ของภาษาไอซ์แลนด์

หลักไวยกรณ์ของภาษาฟาโร

กลับสู่ด้านบน