ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/03/23

ศาสตราจารย์ ฮิเดมิ นากาโอะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก, ซูเปอร์คอนดัคเตอร์, ไบโอโมเลกุล

การค้นคว้าวิจัยในเชิงทฤษฎีของพลวัตของ superconductivity และ superfluid state

การค้นคว้าวิจัยในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอันตรกิริยาต่อกันระหว่างแสงกับสสาร

คุณสมบัติการนำไฟฟ้า, คุณสมบัติซูเปอร์คอนดัคเตอร์, ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก, การออกแบบโมเลกุลเพื่อการแสดงออกของคุณสมบัติแสงทางกายภาพ

กลับสู่ด้านบน