ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/10/25

รองศาสตราจารย์ ยูคิโกะ อารากิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
United Graduate School of Child Depelopment
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ ความรู้สึกไม่มีแรง, ลัทธิการมองโลกในแง่ร้าย, การคลายความเครียด, การทำตัวให้สบาย

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับความรู้สึกไม่อยากเรียนรู้

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับลัทธิมองโลกในแง่ร้ายเชิงป้องกันตัวเอง

การพัฒนาการหัวใจของเด็กและการติดต่อสื่อสาร

กลับสู่ด้านบน