ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

ศาสตราจารย์ เซอิโร่ โอมาตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การแวริเอชันปัญหา, การวิเคราะห์ตัวเลข

ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นบางส่วน

การวิเคราะห์ตัวเลขของนอนลิเนียร์สมการพาร์เชียลดิฟเฟอเรนเชียล

กลับสู่ด้านบน