ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/04/01

รองศาสตราจารย์ ทาคุมิ นิชิอุจิ


องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ คุณสมบัติในการต้านทานโรคของต้นไม้, กลไกการส่งต่อสัญญาณ, ปัจจัยการคัดลอก, กลไกการตอบสนองต่อความเครียดของต้นไม้

การค้นหาลักษณะเฉพาะของระบบควบคุมการก่อตัวของพันธุกรรมตอบสนองต่อบาดแผลของพืชชั้นสูง

การค้นหาลักษณะเฉพาะของระบบการทำงานของ trichothecene (phytotoxin) ของพืช

การค้นหาลักษณะเฉพาะของระบบควบคุมการตอบสนองความเครียดโดยการ transcription factor ของพืช

กลับสู่ด้านบน