ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

ศาสตราจารย์ เท็ตซึยะ ซางาว่า

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Regional Planning Course, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ กีฬาประเพณี, สังคมศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องกีฬา, เอเซีย

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกีฬาที่สืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทย

การค้นคว้าวิจัยกีฬาเอเซีย

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกีฬาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

กลับสู่ด้านบน