ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/11/24

ศาสตราจารย์ เท็ตซึยะ ซางาว่า

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Regional Development Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Course in Regional Planning, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ กีฬาประเพณี, สังคมศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องกีฬา, เอเซีย

การค้นคว้าวิจัยกีฬาเอเซีย

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกีฬาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกีฬาที่สืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทย

กลับสู่ด้านบน