ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/04/05

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาโอกิ วาดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา Course in Bioengineering, School of Biological Science and Technology, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน