ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/10/21

รองศาสตราจารย์ มิตซึกุ โยเนดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Neuroscience, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Occupational Therapy,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การเรียนรู้แบบใช้การเคลื่อนไหว, การส่งต่อข้อมูลของระบบประสาทสมอง

การเรียนรู้โมเดลของสัตว์ตัวอย่างแบบใช้การเคลื่อนไหว

การเรียนรู้แบบใช้การเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตและหน่วยทำงานสมอง

หลังจากให้การรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต

กลับสู่ด้านบน