ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/05/25

ศาสตราจารย์ มาซาฟูมิ อิวามิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
บันฑิตวิทยาลัย Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Biosystems, School of Biological Science and Technology, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ อินซูลิน, หม่อนเลี้ยงไหม, สมอง, การลอกคราบ, การเปลี่ยนรูปร่าง, ฮอร์โมน

昆虫の脱皮・変態の分子生物学的研究: とくに昆虫インスリン様ホルモンに焦点を当てる

การควบคุมการคัดหลั่งภายในร่างกายในการเจริญเติบโตของแมลง

昆虫の発育における内分泌統御

昆虫インスリン(ボンビキシン)遺伝子のクローニングと構造解析

昆虫発生過程における細胞死抑制因子による巧妙な制御機構

กลับสู่ด้านบน