ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

ศาสตราจารย์ ชิเงโอะ ทานากะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Frontier Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ กระดูก, กลศาสตร์การกระตุ้น, การตรวจจับแสง

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาการสร้างกระดูกที่มีต่อการกระตุ้นเชิงกลศาสตร์

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดความหนาแน่นของกระดูกเชิงไม่รุกรานด้วยวิธีการตรวจจับแสง

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีต่อปฏิกิริยาการสร้างกระดูก

กลับสู่ด้านบน