ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/03/31

ศาสตราจารย์ ซาโตรุ อิโต้

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Regional Planning Course, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ระบบเมืองหลวง, GIS และหาได้ทั่วไป, การวางผังเมืองหลวง-เมือง

การใช้ประโยชน์กับชาวเมือง และการศึกษา GIS (ที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ข้อมูลระบบ)

ระบบการวิเคราะห์อวกาศ-เวลาของเมือง และการจราจร

กลับสู่ด้านบน