ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/06/19

ศาสตราจารย์ ยาสุฮารุ โนงาว่า

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดี สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา
Japanese Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับสังคมชั้นล่างในเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน

กลับสู่ด้านบน