ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/05/30

ศาสตราจารย์ อัตซึชิ ฮิราโอะ

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Medical Science, Graduate School of Medical Science
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Biosystems, School of Biological Science and Technology, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ เซลล์ต้นกำเนิด, การเกิดมะเร็ง

การค้นหาลักษณะเฉพาะของกลไกการควบคุมการสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองของเซลล์ต้นกำเนิด

การค้นหาลักษณะเฉพาะของกลไกการคงไว้ซึ่งความเสถียรทางพันธุกรรม

กลับสู่ด้านบน