ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/03/23

ศาสตราจารย์ KAWAI, Nozomuองค์กรที่สังกัด สถาบัน วิทยาศาสตร์ ชายแดน ริเริ่ม
บันฑิตวิทยาลัย Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Transdisciplinary Sciences,Graduate School of Frontier Science Initiative
สาขาวิชา School of Humanities, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน