ข้ามไปที่เนื้อหา

Array

源 (กลุ่มที่ต้องการค้นหา:ชื่อ-นามสกุล)

ค้นพบ9 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
1 ADACHI, Takuro Institute for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources ศาสตราจารย์
2 UESUGI, Akinori Institute for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources รองศาสตราจารย์พิเศษ
3 GAKUHARI, Takashi Institute for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 KUME, Shogo Institute for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
5 SASAKI, Yuka Institute for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources รองศาสตราจารย์พิเศษ
6 มิโฮะ โชเกนจิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ รองศาสตราจารย์
7 NAKAMURA, Seiichi Institute for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources ศาสตราจารย์
8 สุมิโอะ ฟูจิอิ Institute for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources อาจารย์พิเศษ เอเซียตะวันตก, วิชาโบราณคดี, การเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์
9 โทชินาริ มินาโมโตะ สถาบันวิจัยเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็ง ศาสตราจารย์ อวัยวะในการย่อยอาหารมะเร็ง, โมเลกุลเนื้องอกวิทยา, เนื้องอกศัลยศาสตร์

กลับสู่ด้านบน