ข้ามไปที่เนื้อหา

Array

源 (กลุ่มที่ต้องการค้นหา:ชื่อ-นามสกุล)

ค้นพบ9 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กรที่สังกัด ตำแหน่ง สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด
1 ADACHI, Takuro ศาสตราจารย์
2 UESUGI, Akinori รองศาสตราจารย์พิเศษ
3 GAKUHARI, Takashi ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 KUME, Shogo ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
5 SASAKI, Yuka รองศาสตราจารย์พิเศษ
6 มิโฮะ โชเกนจิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้สูงอายุ, โรคปวดหลังช่วงเอว, การช่วยเหลือในการถ่าย
7 NAKAMURA, Seiichi ศาสตราจารย์
8 สุมิโอะ ฟูจิอิ อาจารย์พิเศษ เอเซียตะวันตก, วิชาโบราณคดี, การเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์
9 โทชินาริ มินาโมโตะ สถาบันวิจัยเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็ง ศาสตราจารย์ อวัยวะในการย่อยอาหารมะเร็ง, โมเลกุลเนื้องอกวิทยา, เนื้องอกศัลยศาสตร์

กลับสู่ด้านบน